Góc IT - Blog công nghệ

Lựa chọn của Góc IT

Chip U, P và H của Intel khác nhau như thế nào?

Chip U, P và H của Intel khác nhau như thế nào?

Trên máy tính để bàn, lựa chọn CPU không phức tạp lắm. Bạn không cần biết nhiều về các hậu tố. Ví dụ, nếu đó là CPU K, nó có multiplier được unlock và cho phép ép xung, trong khi nếu không có hậu tố, nó sẽ bị lock...

Tâm sự MMO

Hệ điều hành và phần mềm

Bài viết mới cập nhật