Góc IT - Blog công nghệ

Category - Tài Liệu

Download Alan HEINEMANN Grade K1

HEINEMANN Grade K1 Tiếp tục một bộ sách rất hay và dễ hiểu cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh. Video thầy dạy cực kỳ dễ hiểu như học trên lớp luôn. Đó chính là Alan HEINEMANN Grade K, 1. Những bài đọc đơn giản, thiết...