Góc IT - Blog công nghệ

Download Alan HEINEMANN Grade K1

Nội dung bài viết show

HEINEMANN Grade K1

Tiếp tục một bộ sách rất hay và dễ hiểu cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh. Video thầy dạy cực kỳ dễ hiểu như học trên lớp luôn. Đó chính là Alan HEINEMANN Grade K, 1. Những bài đọc đơn giản, thiết thực, những tình huống giống như thực tế như ở nhà, ở chợ, siêu thị… hay những điều ở trường học. Trẻ sẽ học được nhiều điều và có thể dễ dàng áp dụng vào giao tiếp hàng ngày. Nếu bé nào có thể nói theo Thầy thì sẽ phát triển được rất nhiều kỹ năng nói và thuyết trình sau này. GK, 1 phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học vừa học vừa chơi.

heinemann grade k 1 fdownload

Grade K: 

LINK DOWNLOAD GK

Grade 1:

LINK DOWNLOAD G1

Add comment