Góc IT - Blog công nghệ

Category - Góc chia sẻ

Chip U, P và H của Intel khác nhau như thế nào?

Trên máy tính để bàn, lựa chọn CPU không phức tạp lắm. Bạn không cần biết nhiều về các hậu tố. Ví dụ, nếu đó là CPU K, nó có multiplier được unlock và cho phép ép xung, trong khi nếu không có hậu tố, nó sẽ bị lock...

Thiết lập Cloudflare để lưu cache trang WordPress

Thiết lập Cloudflare để lưu cache trang WordPress từ đó giúp tăng tốc độ trang và lưu cache trên trang WordPress. Tận dụng tất cả các tính năng của Cloudflare để cải thiện SEO và trải nghiệm người dùng. Thiết lập...