Góc IT - Blog công nghệ

Đóng dấu ảnh hàng loạt bằng XnConvert

Cách đóng dấu ảnh hàng loạt bằng XnConvert siêu đơn giản nhanh chóng giúp người dùng bảo vệ bản quyền hình ảnh của mình. Ngày nay mạng xã hội phát triển, nội dung thông tin trên các trang mạng không được quản lý nên...