Góc IT - Blog công nghệ

Bí mật đằng sau 100 điểm Google PageSpeed Insights

100 điểm Google PageSpeed Insights (GPI) là đỉnh cao của tối ưu tốc độ trang web, đặc biệt là 100 điểm GPI tối ưu cho thiết bị mobile. Có nhiều website WordPress đạt được điều này, không phải chỉ dạng landing page rất...